www.indem.org

id.moldova@gmail.com

(+373) 67161050

REȚEA ONG ÎMPOTRIVA TORTURII

Această rețea a fost creată de Institutul pentru Democrație (Comrat) în parteneriat cu Institutul Național al Femeii din Moldova (Chișinău) și Centrul Media al Transnistriei (Tiraspol) cu sprijinul Uniunii Europene prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului în cadrul proiectului „Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”.

Această rețea are drept scop schimbul de experiență între ONG-uri, sporirea cunoștințelor despre tortură și căile de combatere a acestui fenomen, precum și metodele de influențare a autorităților pentru a-și intensifica activitățile în lupta împotriva torturii. După un program intensiv de instruire, membrii rețelei vor împărtăși cunoștințele acumulate despre metodele de prevenire a torturii în regiunile lor. Aceștia vor oferi informații și asistență juridică altor ONG-uri din regiunile Moldovei.

europe
Logo-ID
media-center

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană

Proiectul este implementat de Institutul pentru Democrație în parteneriat cu Institutul Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și Centrul Media din Transnistria.

© Institutul pentru Democrație

Acest site a fost elaborat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a Institutului pentru Democrație din Moldova, a Institutului Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și a Centrului Media din Transnistria. Site-ul nu reflectă opiniile Uniunii Europene.