www.indem.org

id.moldova@gmail.com

(+373) 67161050

PROGRAMUL DE SUBGRANTURI

Institutul pentru Democrație (Comrat) în parteneriat cu Institutul Național al Femeilor din Moldova „Egalitate” și Centrul Media din Transnistria, lansează un concurs de granturi mici. Activitatea respectivă este realizată în cadrul proiectului „Împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii” implementat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului.

Obiectivul general al programului de granturi mici este acela de a susține inițiativele organizațiilor societății civile din Republica Moldova care au drept scop prevenirea, combaterea torturii, precum și creșterea responsabilității pentru actele de tortură, tratamentelor inumane și degradante în Republica Moldova.

Durata realizării proiectelor este de până la 12 luni. Proiectele urmează să deruleze în perioada  noiembrie 2019 – octombrie 2020. Suma maximă a bugetului nu trebuie să depășească 6000 Euro (suma fiecărui grant nu va fi mai mică de 4000 Euro și mai mare de 6000 Euro). În situații excepționale, suma bugetului solicitat poate fi de 7000 Euro. Aplicanților li se recomandă asigurarea subfinanțării pentru proiect. Co-finanțarea proiectului va constitui un avantaj în cadrul concursului de preselecție.

Pachetul de aplicare va conține următoarele documente:

  1. Rezumatul proiectului în limba engleză (nu mai mult de 1 pagină), ce conține o analiză a situației, a obiectivelor, a acțiunilor, a rezultatelor și a sumei solicitate.
  2. Formularul de cerere (care include bugetul solicitat și programul de lucru). Formularele completate manual nu sunt acceptate.
  3. Copia documentului de înregistrare, care confirmă faptul că partenerii sunt persoane juridice înregistrate;
  4. Mandatul co-aplicantului;
  5. CV-urile managerilor de proiect, ale contabililor și ale angajaților cheie, implicați în implementarea proiectului (sub aceeași formă pentru întreaga echipă).
  6. O scurtă prezentare generală? a activității organizației (inclusiv, dacă este necesar, scrisori de recomandare din partea altor donatori, materiale elaborate: investigații, strategii, manuale de instruire, buletine, broșuri, orice alte materiale / informații utile: articole din ziare, clipuri audio / video, foto-sesii de la evenimente etc.).
  7. Alte materiale utile.

Formularul de aplicare și Ghidul aplicantului pot fi găsite pe site-ul Institutului pentru Democrație (http://www.indem.org) și a Centrului Media din Transnistria (https://mediacenter.md).

Pachetul de documente poate fi solicitat la adresa electronică: id.moldova@yahoo.com

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 30 septembrie 2019.

Dosarul aplicantului poate fi expediat la adresa electronica: id.moldova@yahoo.com, cu mențiune în titlu „Anti-Torture-2019”. Pentru informații suplimentare referitor la procesul de aplicare la concurs, scrieți la adresa: id.moldova@yahoo.com

 

Announcement

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

europe
Logo-ID
media-center

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană

Proiectul este implementat de Institutul pentru Democrație în parteneriat cu Institutul Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și Centrul Media din Transnistria.

© Institutul pentru Democrație

Acest site a fost elaborat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a Institutului pentru Democrație din Moldova, a Institutului Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și a Centrului Media din Transnistria. Site-ul nu reflectă opiniile Uniunii Europene.