www.indem.org

id.moldova@gmail.com

(+373) 67161050

ORGANIZAȚII IMPLEMENTATOARE

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ INSTITUTUL PENTRU DEMOCRAŢIE

WWW.INDEM.ORG

WWW.CONFIDENCE-BUILDING.EDUCATION

WWW.STOPTORTURE.MD

Asociaţia Obștească Institutul pentru Democraţie (coordonator de proiect) este o asociaţie obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit. Institutul este înregistrat oficial la Ministerul Justiției a Republicii Moldova în ianuarie 2007. Sediul Institutului este în or. Comrat, UTA Găgăuzia. Misiunea Institutului pentru Democrație este de a implementa în conștiința publică o viziune integră asupra drepturilor omului ca bază pentru construirea unei societăți juridice democratice, combaterea corupției, a traficului și a violenței. Institutul pentru Democrație este membru al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte „Coaliţia 2007” și „Coaliţia 2009”, al Alianţei Anticorupţie a Moldovei. Institutul pentru Democrație este cofondator al revistelor „Perspective Europene”, „Dreptul Nostru” și „Pravo. UA” (Ucraina). În 2016 Institutul pentru Democrație a fost decernat de Asociația Occidentală a Cluburilor UNESCO cu premiul pentru „Excelență în Drepturile Omului”. Iar, Jurnalul Științific Internațional „Statul de Drept” a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fiind organizația anului 2016 în domeniul promovării drepturilor omului. Donatorii Institutului pentru Democrație: Delegația Uniunii Europene în Moldova (2 granturi), Fundația OAK (2 granturi), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (6 granturi), Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (5 granturi), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Ambasada Olandei (5 granturi), Fondul Voluntar ONU pentru Victimele Traficului de Ființe Umane (2 granturi), Fondul Special de Contribuții Voluntare al Națiunilor Unite a Formelor Contemporane de Sclavie, Fondul Național pentru Democrație din SUA, Ambasada SUA în Moldova (3 granturi), Fundația Est-Europeană și Fundația Eurasia (3 granturi), Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (2 granturi), Fundația Europeană pentru Democraţie, Ambasada Norvegiei în România și Republica Moldova (2 granturi), Fondul pentru Parteneriat și Transparență (2 granturi), BEARR Trust (2 granturi), Trust-ul Black Sea pentru Cooperare regională (2 granturi), Fondul German Marshall, etc.

INSTITUTUL NAȚIONAL AL FEMEII DIN MOLDOVA „EGALITATE”

WWW.NIWM.ORG

Institutul Național al Femeii din Moldova ,,Egalitate” (partener de proiect) este o organizație non-guvernamentală în domeniul protecției drepturilor femeii. Organizația a fost înființată în 2007, iar în ianuarie 2008 Institutul a fost înregistrat oficial la Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Misiunea Institutului este de a proteja egalitatea de gen și drepturile femeilor, tineretului, drepturile minorităților etnice, protecția drepturilor și libertăților civile, economice, sociale, culturale și de altă natură, dezvoltarea activismului civic, combaterea violenței domestice și a traficului de ființe umane. Institutul Național al Femeii din Moldova ,,Egalitate” a desfășurat peste 40 de proiecte. Donatorii Institutului Național al Femeilor din Moldova „Egalitate”: Fondul European pentru Tineret al Consiliului Europei (4 granturi), Fondul Umanitar Olandez (4 granturi), Ambasada Olandei (3 granturi), Fondul de Caritate Germană pentru Femei (2 granturi), Fondul Ucrainean al Femeilor (2 granturi), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Trust-ul Black Sea pentru Cooperare Regională al Fondului German Marshall din SUA, Fondul Național pentru Democrație din SUA, Fondul Parteneriat pentru Transparență al Statelor Unite, Organizația Internațională ,,Grupul pentru drepturile minorităților” (Ungaria).

CENTRUL MEDIA DIN TRANSNISTRIA

MEDIACENTER.MD

Centrul Media din Transnistria (partener de proiect) este o organizație neguvernamentală înregistrată oficial la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în 2010. Organizația își are sediul în Tiraspol.  Misiunea organizației este de a promova dezvoltarea jurnalismului profesionist de înaltă calitate și jurnalismului cetățenesc, respectarea și protecția drepturilor omului, consolidarea societății civile din Transnistria, consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Centrul Media din Transnistria a realizat, în mod independent și în parteneriat cu alte organizații publice, mai mult de 25 de proiecte, datorită asistenței donatorilor internaționali și străini: Fondul Național pentru Democrație (3 granturi), Ambasada Țărilor de Jos (2 granturi), Academia pentru Dezvoltare Educațională și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Fundația Soros Moldova, FHI360/USAID, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (2 granturi) și Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, alți donatori.

europe
Logo-ID
media-center

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană

Proiectul este implementat de Institutul pentru Democrație în parteneriat cu Institutul Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și Centrul Media din Transnistria.

© Institutul pentru Democrație

Acest site a fost elaborat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a Institutului pentru Democrație din Moldova, a Institutului Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și a Centrului Media din Transnistria. Site-ul nu reflectă opiniile Uniunii Europene.