www.indem.org

id.moldova@gmail.com

(+373) 67161050

CENTRELE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI DE REABILITARE PRIMARĂ A VICTIMELOR TORTURII

DESCHIDEREA CENTRELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI REABILITARE PRIMARĂ A VICTIMELOR TORTURII

Din aprilie 2018 în Republica Moldova și-au început activitatea trei Centre de asistență juridică, psihologică și reabilitare primară a victimelor torturii (cu sediile în mun. Chișinău, mun. Comrat și mun. Tiraspol). La 25 iulie 2018 în mun. Comrat a avut loc deschiderea oficială a Centrului de asistență juridică, psihologică și reabilitare primară a victimelor torturii. Evenimentul a fost deschis de oaspetele de onoare Domnul Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Ţinem să menţionăm că la deschidere au participat: Doamna Elena-Alina Doroftei, consilier politic al Delegației Uniunii Europene în Moldova, Domnul Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului (Ombudsmanul),  Domnul Serghei Anastasov, Primarul mun. Comrat; Domnul Ivan Topal, Președintele-interimar al raionului Comrat; Domnul Serghei Zaharia, Rector al Universității de Stat din Comrat și membru al Adunării Populare a Găgăuziei; Domnul Vitalii Vlah, Șeful Direcției relații externe ale UTA Găgăuzia; Domnul Alexei Zlatovcen, Șeful Direcției sănătate și protecție socială a UTA Găgăuzia; precum și reprezentanți ai poliției, penitenciarelor și alți oaspeți.

După cum a menționat Ambasadorul Peter Michalko, în 2017 a devenit clar că în Republica Moldova există încă multe probleme ce țin de aplicarea torturii și relelor tratamente, reamintind în acest context cazul lui Andrei Braguța, care a decedat din cauza unor defecte sistemice existente într-o instituție de detenție. Domnia sa a mai declarat că un cetățean al Republicii Moldova, indiferent de locul în care trăiește, la Chișinău, Comrat sau Tiraspol, trebuie să fie sigur că va rămâne în centrul atenției și susținerii UE. Ambasadorul a subliniat faptul că Uniunea Europeană susține reforma poliției în contextul punerii în aplicare a Acordului de Asociere și a agendei sale. Cu toate acestea, sunt necesare și modificări de percepție și  comportament. Delegația speră că fenomenul torturii și relelor tratamente în izolatoarele de detenție preventivă ale poliției să dispară.

Acordarea de asistență calificată victimelor torturii este o necesitate urgentă, mai ales că mulți dintre acești oameni nu știu că sunt supuși la rele tratamente, a declarat la eveniment Domnul Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului Republicii Moldova.

Primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, a mulțumit Ambasadorului UE, Peter Michalko, pentru sprijinul oferit la deschiderea acestui Centru și implementarea altor proiecte, menționând că rezultatul lor este resimțit la Comrat. Primarul a subliniat importanța pedepsirii persoanelor care aplică tortura în instituțiile penitenciare și în alte locuri închise.

În concluzie, Serghei Anastasov a asigurat că, dacă va fi necesar, primăria va coopera cu Institutul pentru Democrație. Participanții au dorit succes și prosperitate Centrului, apreciind  importanța deosebită a acestui Centru pentru UTA Găgăuzia și asigurarea suportului instituțiilor pentru activitățile Centrului de asistență juridică, psihologică și reabilitare primară a victimelor torturii.

ACTIVITĂȚILE CENTRELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI REABILITARE PRIMARĂ A VICTIMELOR TORTURII

Centrele oferă asistență primară victimelor torturii și a relelor tratamente. Serviciile Centrelor sunt gratuite și garantează confidențialitatea și o abordare individuală la examinarea fiecărei cereri.

Centrele juridice, psihologice și de reabilitare primară pentru victimele torturii, ajută victimele să depășească stresul psihologic și  le oferă asistență juridică primară. Juriștii acordă consultanță, asistă victimele să depună plângeri autorităților competente, să documenteze cazul și să informeze victimele cu privire la drepturile și dispozițiile legale.

Procesul de asistare a victimelor torturii cuprinde: adresarea victimei personal sau prin reprezentant la Centru; prezentarea de către victime a suportului probatoriu, descrierea faptelor, identificarea și stabilirea unui climat pozitiv și amical; ridicarea probelor, desfășurarea interviului, completarea chestionarului de tortură; adresarea către organele competente; monitorizarea cazului; redactarea plângerilor la procuratură și Oficiul Avocatului Poporului sau către alte  instanțe; analiza și evaluarea asistenței juridice oferite. În cazul acordării asistenței juridice, se aplică o abordare individuală pentru fiecare victimă.

Asistența juridică permite victimei torturii să-și protejeze în mod eficient drepturile și să prevină folosirea în continuare a torturii împotriva sa.

Asistența psihologică este, de asemenea, importantă, deoarece victimele care se află într-o situație traumatizantă și au avut de suferit de pe urma torturii, forme grele de violență fizică și psihologică se află într-o situație care implică o serie de tulburări psihice și psihosomatice.

Prin intermediul interviurilor, clarificărilor semnificative și testării psihologice programate a victimei în timpul consilierii psihologice individuale, psihologul poate face recomandări pentru reabilitarea și resocializarea beneficiarului.

În procesul de acordare a asistenței psihologice, posibilități neobstrucționate pentru victimă de a merge la Centrul de consiliere psihologică și de reabilitare planificată, se oferă consiliere psihologică pentru beneficiari, se desfășoară la un moment convenabil pentru ei, asigurându-se confidențialitatea și securitatea completă. Metoda de conversație-confesiune, conversație-interviu cu o serie de clarificări, este folosită pentru a identifica o serie de principale probleme ale victimei, ceea ce face posibilă furnizarea eficientă de asistență psihologică.

O condiție importantă pentru rezolvarea acestor probleme și îmbunătățirea eficacității reabilitării psihologice a persoanelor afectate, este un indicator al utilizării metodei de diagnosticare psihologică și consiliere psihologică sistemică.

Testarea psihologică și alte metode de asistență sunt utilizate pentru a identifica oportunitățile individuale de suport victimei. Asistența psihologică și alte forme accesibile de socializare, oportunitățile de angajare, se desfășoară strict individual cu beneficiarul.

Consilierea individuală se efectuează într-o atmosferă de încredere și respect față de victimă, astfel încât aceasta să poată dezvălui starea psihologică și caracteristicile individuale personale, precum și stările psihosomatice asociate – ceea ce reprezintă un indicator și un factor fundamental în obținerea de rezultate pozitive în viitor în activitatea unui psiholog pentru reabilitarea victimei.

La necesitate, se oferă consiliere repetată de către psiholog pentru a restabili sănătatea psihică a victimei. Programul privind oportunitățile de angajare pentru beneficiari este aplicat cu succes, ceea ce determină perspectiva lor socială. Asistența psihologică permite victimelor torturii să scadă nivelul traumei, să învețe să o înțeleagă și să o accepte, treptat, să revină în societate și / sau în mediul de lucru.

Pe parcursul anului 11.2018-11.2019), trei centre de asistență juridică, psihologică și de reabilitare a victimelor torturii și a altor tratamente dure, inumane sau degradante (Chișinău, Comrat și Tiraspol) au primit numeroase plângeri din partea a 918 cetățeni moldoveni (inclusiv victime ale torturii și a altor tratamente dure, inumane sau degradante, în total – 284 beneficiari).

image001

Chișinău:
str. București, 71
tel: 067203040

image003

COMRAT:
STR. TRETIACOVA, 21/3
TEL: 078899110

image005

TIRASPOL:
STR. ȘEVCENCO 12/12
TEL: 077973007

europe
Logo-ID
media-center

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană

Proiectul este implementat de Institutul pentru Democrație în parteneriat cu Institutul Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și Centrul Media din Transnistria.

© Institutul pentru Democrație

Acest site a fost elaborat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a Institutului pentru Democrație din Moldova, a Institutului Național al Femeii din Moldova „Egalitate” și a Centrului Media din Transnistria. Site-ul nu reflectă opiniile Uniunii Europene.