www.indem.org

id.moldova@gmail.com

(+373) 67161050

CONTACTS FOR THOSE WHO HAVE BEEN TORTURED

1) Cât mai curând posibil, trebuie să depuneți o plângere la organele procuraturii (oficiile procuraturilor raionale sau de sector). În plângerea scrisă, este important să descrieți circumstanțele aplicării actelor de tortură, inclusiv CINE, CÂND și CUM va torturat. Sunteți în drept să solicitați expertiza medico-legală pentru confirmarea probei aplicării maltratării. Rezultatele expertizei medico-legale sunt temei pentru inițierea urmăririi penale. Raportul de expertiză medico-legală îl puteți ridica și consulta independent, inclusiv cu avocatul Dvs, acest fapt fiind un drept procesual al Dvs.

În cazul în care sunteți reținut de organele poliției, aveți dreptul la un avocat ales (de Dvs sau rudele Dvs) sau din oficiu (ce acordă asistență juridică gratuită, garantată de stat).

La fel, sunteți în drept să solicitați asistență juridică oferită de organizații de apărare a drepturilor omului, cum ar fi: Oficiul Avocatului Poporului al Republicii Moldova (mun. Chișinău, MD-2012, str. Sfatul Țării 16, tel: (+373 22) 23-48-00, e-mail: ombudsman@ombudsman.md).

2) În cazul în care plângerea Dvs este respinsă, Procuratura trebuie să emită o ordonanță motivată pentru refuzul inițierii urmăririi penale (dosarului penal). Ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale poate fi contestată la procurorul ierarhic superior în termen de 15 zile, ulterior la judecătorul de instrucție.

COORDONATELE CENTRELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI REABILITARE A VICTIMELOR TORTURII

CHIȘINĂU:
STR. BUCUREȘTI 71
TEL. 067203040

COMRAT:
STR. TRETIACOVA 21/3
TEL. 078899110

TIRASPOL:
STR. ȘEVCENCO 12/12
TEL. 077973007

europe
Logo-ID
media-center

This project is funded by the European Union

A project implemented by the Institute for Democracy (Comrat) in partnership with the Media Center (Transnistria) and the National Institute for Women of Moldova "Equality" (Chisinau)

© Institute for Democracy

This site was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Institute for Democracy in partnership with the Media Center from Transnistria and the National Institute for Women of Moldova "Equality" and do not necessarily reflect the views of the European Union.